Lafferin käyrä ja miksi sen tuijottaminen on Huono Idea

Tarkkakorvaisimmat kuulijat saattoivat huomata, että kaupunginvaltuustossa mainittiin tänään verotuksen yhteydessä nk. Lafferin käyrä. Mutta mikä se on ja kannattaako siihen vedota? Kurkistetaanpa nopeasti taloustieteen kantilta.

VATT:n määritelmä:

”Tätä taloustieteellisestä kirjallisuudesta tuttua niin kutsuttua Laffer-käyrää – – hyväksikäyttämällä voidaan siis teoriassa määrittää sellainen ylimmän rajaveroprosentin taso (t*), joka maksimoi kerättävät ansioverotulot. Tätä veroastetta pienempi tai suurempi rajaveroprosentti siis pienentäisi verokertymää.”

Eli veroasteen lausekkeen derivaatan nollakohta. Simppeliä sinänsä. Nyt ollaan huolissaan tämän rajan väärällä puolella – eli kuvaajasta tarkasteltuna oikealla – olemisesta. Mutta olemmeko siellä?

”Arviomme mukaan verotulot maksimoiva ansiotulojen ylin rajaveroprosentti on laskelmissa käytetyistä oletuksista riippuen noin 70–80 %, mikä on korkeampi kuin nykyinen noin 65 % (hyödykeverot huomioon ottaen). Olemme siis kuvassa esitetyllä Laffer-käyrällä todennäköisesti verotulot maksimoivan pisteen t* vasemmalla puolella, mutta emme välttämättä kovin kaukana siitä.”

Näyttää siltä, että olemme vielä ”turvallisella” puolella ja pelivaraa on 5–15 prosenttiyksikköä. Kuulostaa pelottavalta! Mutta tässäpä on koko jutun juju:

Lafferin käyrä perustuu prosenttiosuuksiin, eikä sitä varsinaisesti muodosteta reaalimaailman lukujen avulla. Se on abstrakti malli. Sen keskeisin toimintaperiaate on yksittäisten verolajien tarkastelu ja vertailu. Saatoittekin huomata, että VATT keskittyy artikkelissaan pelkästään ansiotulojen ylimpään rajavetoprosenttiin, eikä edes yritä sovittaa keskustelua kokonaisveroasteeseen, vaikka paikka olisi täydellinen. Koska se ei ole mahdollista.

Lafferin käyrä ei sovellu kokonaisveroasteen tarkasteluun, koska se jättää huomioimatta verotuksen kaikki muut vaikutukset paitsi tulojen maksimoinnin. Ei ulkoishaittojen minimoimista ympäristöveroilla, ei tulonsiirtoja, ei mitään. On vain käyrä, joka harvemmin soveltuu siihen, mitä sillä yritetään viestiä.

Kun seuraavan kerran joku mainitsee Lafferin käyrän yleistäen sen koko verotusasteeseen, kannattaa jo valmiiksi suhtautua aiheeseen terveellä epäluulolla.

Ne, joilla on pienin ääni, ansaitsevat suurimman huomiomme.