Oodi sihteereille ja muille hallinnon ammattilaisille

Tehostamisesta on tullut näin eduskuntavaalien alla varsinainen taikasana, jonka rytmiseltä toistamiselta harva on voinut välttyä. Moni ehdokas liittää sen etenkin hallintoon, ja onhan ajatus sinänsä helposti ymmärrettävä: kukapa ei ajatuksen tasolla haluaisi toimia tehokkaasti ja käyttää tehokkaita palveluja, jotka on virtaviivaistettu äärimmilleen?

Puheet kuitenkin piilottavat alleen karun todellisuuden, jossa tehostamiseksi kutsuttu leikkaaminen on saanut alan kuin alan henkitoreisiin, kun työtehtäväketjujen toteuttamisesta on tiristetty tyhjiin avainkomponentti: erilaisten hallinnollista työtä tekevien ihmisten kullanarvoinen panos.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat loistava esimerkki siitä, mitä hallinnon karsimisesta voi seurata. Sen sijaan, että lääkärit voisivat rauhassa keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja huolehtia ihmisten terveydestä, huomattava osa heidän erittäin kalliista työajastaan kuluu kirjauksiin, ohjelmien kanssa taistelemiseen ja paperitöihin, jotka on ennen hoidettu yhteistyössä muiden ammattilaisten kera. Samantyyppiset ongelmat vaivaavat myös muun muassa koulumaailmassa sekä hankaloittavat monen viranhaltijan työtä. Onkin täysin turhaa puhua viisaasta taloudenpidosta, jos kustannukset lisääntyvät pitkällä aikavälillä väärien valintojen ansiosta.

Ongelma ei tule ainakaan helpottumaan, mikäli seuraava hallitus muodostuu puolueista, joille tärkeintä on näennäinen, kylmän kärjistettynä kvartaalitalouden oppeihin perustuva tehokkuusajattelu ja määrätietoinen julkisten palveluiden rapauttaminen. Onkin vaarana, että kaikkien julkisella sektorilla työskentelevien ammattihenkilöiden on jatkossa palloteltava yhä useampaa työtehtävää selviytyäkseen alati kasvavassa ristipaineessa, mikä johtaa herkästi kyynistymiseen ja uupumiseen – sekä lopulta alanvaihtoon. Silloin olemme tehostaneet järjestelmämme hengiltä, ja ihmisten palvelupolku eriarvoistuu entisestään.

Tarvitsemme yhteiskuntaamme kokonaisvaltaisen sihteerien ja eriasteista hallinnollista työtä tekevien ammattikuntien kunnianpalautuksen. Panostamalla viisaaseen resursointiin, jonka avulla eri alojen ammattilaiset voivat jälleen rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa osana moniammatillista työyhteisöä, olemme kaikki voittajia.

Julkaistu Kouvolan Sanomissa 23.3.2023.

Ne, joilla on pienin ääni, ansaitsevat suurimman huomiomme.