Vastine: Sukupuolen moninaisuus ei ole mielipidekysymys

On olennaista muistaa, että käsittelyssä olevalla translailla on laaja asiantuntijatuki. Lain pikaista uudistamista ovat kannattaneet lukuisat eri tahot, mukaan lukien tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu. Vai luulevatko jotkut, että esimerkiksi Suomen Lääkäriliitto tai yliopistot eivät ole ymmärtäneet puoltamansa lain sisältöä?

Erittäin huolestuttavaa on, että monet haluavat keskittää tarmonsa pelonlietsontaan sen sijaan, että olisivat valmiita puuttumaan todellisiin, transihmisten ihmisoikeuksia loukkaaviin lainsäädännöllisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Maailmalla on vuosien kokemus uudistetun lain kaltaisista humaaneista lainsäädännöistä, eikä näissä maissa tapahdu kuvatun kaltaisia vitsauksia. Uhkakuvien tarkoitus on eristää, ei suojella.

On myös erittäin omituista vedota tietoon ja samalla väittää, että sukupuoli käsitteenä määritellään yksinomaan kromosomien kautta. Pelkistys X- ja Y-kromosomeihin sivuuttaa muun muassa poikkeavuudet, kuten kimeirismin sekä intersukupuolisuuden eri ilmenemismuodot. Tosiasiassa sukupuolella on monia eri ulottuvuuksia biologisista psykososiaalisiin, eikä niiden pelkistäminen ole mahdollista, järkevää saati vastaa todellisuutta. Ja käsi sydämellä: kuinka moni on selvittänyt omat kromosominsa ja määrittänyt sukupuolensa vasta niiden perusteella?

Mörk on huolissaan myös siitä, miten translaki vaikuttaa kasvaviin nuoriin. Tiedämme kuitenkin, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamat ennakkoluulot, syrjintä, jopa väkivalta, aiheuttavat valtavasti mielenterveysongelmia, syrjäytymistä sekä suunnatonta kipua. Jopa puolet sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ovat jossain vaiheessa yrittäneet riistää oman henkensä, koska ympäröivän maailman vihamielisyys on ollut heille liikaa. Uudistettu translaki ei ole täydellinen, mutta sekoittamisen sijaan se vahvistaa jokaisen nuoren itsemääräämisoikeutta.

Sukupuolen moninaisuus on vuosituhansia vanha tosiasia, joka ei katoa vetoamalla populistisiin heittoihin. Se lienee helppo tie, mutta syrjimättömyyden ja ihmisoikeuksien puolustaminen sekä sen eteen toimiminen, että jokainen voisi elää turvassa omana itsenään, vaatii aitoa halua muuttaa maailmaa paremmaksi – kaikille.

Julkaistu Kouvolan Sanomissa 28.1.2023.

Ne, joilla on pienin ääni, ansaitsevat suurimman huomiomme.