VALTUUSTOALOITE PYÖRÄILYN, ARJEN JA JULKISEN LIIKENTEEN YHTEENSOVITTAMISEKSI

Sujuva liikkuminen paikasta toiseen on yksi jouhevan arjen peruspilareista. Nykyinen, autoiluun liiaksi keskittyvä liikkumiskulttuurimme ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, sillä se edistää tutkitusti muun muassa ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä heikentää kansanterveyttä.

Energiariippuvuus fossiilisista polttoaineista on myös turvallisuus- ja omavaraisuuskysymys, kuten olemme saaneet todeta viimeaikaisten maailmantapahtumien pohjalta. Kohonneiden polttoainekustannusten varalle on tarjottava kestäviä, edullisia ja terveellisiä ratkaisuja, jotta etenkin lyhyet matkat on aidosti mahdollista korvata ilmastofiksuilla liikkumismuodoilla.

Kouvolan kokoisessa kaupungissa pyöräilyä edistävien toimenpiteiden merkitys on poikkeuksellisen suuri, sillä välimatkat ovat pitkiä, julkinen liikenne kulkee harvakseltaan ja kaupunkisuunnittelu suosii toistaiseksi autoilua. Myös erilaiset päästötavoitteet, kuten HINKU-verkosto 80 %:n päästövähennyksellään vuoteen 2030 mennessä, velvoittavat kestävämpiin ratkaisuihin.

Me allekirjoittaneet ehdotamme seuraavia parannuksia:

  1. WALTTI-MATKAKORTTI SOVITETAAN KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄÄN SITEN, ETTÄ WALTIN KAUSIKORTILLA SAA KÄYTTÖOIKEUDEN KAUPUNKIPYÖRIIN.
    Perustelu: Julkisen liikenteen on oltava eheä ja kestävää liikkumista edistävä kokonaisuus, jonka käyttöön kannustetaan määrätietoisesti. Koska Kouvolan paikallisliikenne ei yllä kaupungin joka kolkkaan, pysäkiltä määränpäähän siirtymiseen on tarjottava apua. Vastaava järjestelmä on käytössä muun muassa Turussa Fölin ja paikallisen kaupunkipyöräoperaattorin välillä, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.
  2. POLKUPYÖRÄN KULJETTAMISESTA PERITTÄVÄ 3,5 €:N LISÄMAKSU POISTETAAN KOKONAAN KOUVOLAN PAIKALLISLIIKENTEESTÄ.
    Perustelu: Kouvola koostuu useista taajamakeskittymistä, jotka sijaitsevat verrattain kaukana toisistaan. Jotta kestävien kulkutapojen valitseminen onnistuisi myös keskusta-alueiden ulkopuolella asuvilta kuntalaisilta, polkupyörän käytön ja kuljettamisen esteitä tulisi purkaa mahdollisimman paljon. Kouvolan lähijunissa polkupyörää saa jo nyt kuljettaa ilmaiseksi.
  3. NYKYISTÄ KAUPUNKIPYÖRÄTARJONTAA TÄYDENNETÄÄN KUORMANKULJETUKSEEN SOVELTUVALLA VÄLINEISTÖLLÄ, KUTEN MUUTAMALLA LAATIKKO- TAI TAVARAPYÖRÄLLÄ.
    Perustelu: Polkupyörä ei ole pelkästään henkilökuljetin, vaan se taipuu erinomaisesti myös kuorman kuljettamiseen. Kaupunkilaisille tulisikin tarjota mahdollisuus kuljettaa tavanomaista suurempia kuormia ilmastokestävästi ja edullisesti. Kouvolassa kestävän kuormankuljetuksen tarve korostuu entisestään muun muassa siitä syystä, että Kouvolan nykyinen marketalue on rakentunut kauas keskustasta, jolloin suurikokoisten ostosten tekeminen hankaloituu ilman henkilöautoa.

Heli Koponen, Timo Lehmusmetsä
21.3.2022

Ne, joilla on pienin ääni, ansaitsevat suurimman huomiomme.